Naamsverandering Regatta in Cor de Bruin
Rotterdam 18 december 2009

 

Dat was vrijdag een spannend middagje. Een gebeurtenis om niet snel te vergeten. Er werden wat traantjes weg gepinkt maar daarna
was het weer tijd om te lachen en wat oude verhalen op te halen.

We vragen hem gewoon weer terug voor een training kan die lekker sturen in zijn eigen sloepie. In april de eerste wedstrijd!
Hij zal het proberen vanaf de wal: hup jongens, gaan met die Cor de Bruin, maak het af en pak een prijs.

Cor de Bruin

Beste (roei)VRIENDEN

Wat een bijzondere mooie dag, 18 december 2009

De lovende woorden van Andre Toet, Rene de Vries en Toon van Dijck waren verrassend.

Ons werd verzocht om naar buiten te gaan, daar kwam de sloep “Regatta” op een trailer aan rijden, de boeg met de PORT OF ROTTERDAM vlag  bedekt, de spanning rees naar een hoogte punt, wetende dat er wat ging gebeuren, maar niet wat.

Ook Tineke  werd verrast dat zij de doop mocht verrichten op dat moment nog niet wetende dat mijn naam aan de sloep was verbonden.

Nadat de vlag was verwijderd en mijn naam “Cor de Bruin”  zichtbaar werd en deze rijkelijk met champagne werd besprenkeld, maakte   
ontroering zich van mijn meester en kon ik een  traan niet onderdrukken. 

Mij kwam ten gehore dat tijdens een training, aan een naam verandering werd gedacht en mijn naam werd genoemd.
Dit heeft mijn het meest ontroerd, daar ik als oud roeier en stuurman, weet wat pijn leiden is, en deze eer aan mij werd toe bedeeld.

Ik voel mij zeer vereerd dat er een vaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam naar mijn vernoemd is.
Voor zo ver ik weet, is dit nog niet in de geschiedenis voor gekomen.

Vol trots zal ik dit aan menigeen vertellen met een twinkeling in mijn ogen. Iedereen bedankt die dit mogelijk hebben gemaakt, ook namens Tineke.

U allen wens ik een GEZOND en een voorspoedig 2010.

Met vriendelijke groet,

Cor de Bruin.

FOTO'S