DOOP COR DE BRUIN II - 25 FEBRUARI 2011 - 14.30 UUR - EEMHAVENWEG 14

Vrijdag 25 februari is de Cor de Bruin II gedoopt. De sloep valt onder de klasse KuikenĀ­sloepen, gebouwd door Ron Straver in Deventer.
Van dit model zijn nu 21 sloepen gebouwd verspreid over het gehele land. Het mooie van deze klasse en aantal is, dat er nu ook gestreden kan worden in een eigen klassement waardoor er meer competitie onderling ontstaat. 
Rene de Vries en Tessa hielden een korte toespraak en overhandigden, namens de directie, de sloep aan het team waarop Els de Waal, de vrouw van Ivan de Waal de doop verrichtte. Zij wenste het team met de nieuwe aanwinst veel succes en een behouden vaart

Het was druk
Vele bekende roeiers van heinde en verre waren naar de doop gekomen. Velen hebben goede ervaringen en herinneringen aan Cor tijdens de transporten of meetings die het team had tijdens de wedstrijden.
Na de doop was er nog een gezellige bijeenkomst in de kantine van Beheer en Materieel waar ieder in de gelegenheid was om Cor te spreken en de sloep te bewonderen.

Cor en de familie waren blij met de belangstelling. Ook liet Cor duidelijk blijken dat hij het fijn vond om bij de doop aanwezig te zijn. Zijn dank gaat uit naar de directie die het mogelijk heeft gemaakt dat de nieuwe sloep "Cor de Bruin II" gebouwd kon worden. Ook bedankte hij allen voor de gezellige middag tijdens de doop. Hij heeft er van genoten en vond het fijn met velen nog te hebben gesproken. Zeker zijn oude roeivrienden die van ver waren gekomen. Nog bedankt voor de leuke attenties voor Cor en het team.

23 maart 2011 is Cor overleden

FOTO'S DOOP COR DE BRUIN II