KAMELEONRACE
1 JULI 2017

De route is ongeveer 15 km lang en gaat van de Heerenzijlbrug een rondje om eilanden Adam en Eva, om vervolgens onder de Heerenzijlbrug over de Terkaplester Poelen richting het Akkrummer rak te gaan. Door de Meinesloot, om het Kameoneiland en weer terug richting de Heeerenzijlbrug. Hier volgt de route richting de Goïngarijpster Poelen om het eiland richting het Sneekermeer gelijk rechts weer naar de Heerenzijlbrug waar de finish zal zijn voor de brug.
geroeide route #relive

 

Een mooi verhaal van Pim

De dag begon somber: niet alleen was er regen voorspeld maar de voorspelling kwam daadwerkelijk uit. Desondanks verliep de reis naar Terherne zonder problemen totdat Raymond in de buurt van Grou testte of het mogelijk was de CdB 1 niet op een trailer maar op de motorkap van een argeloze voorbijganger te vervoeren. Daar bleken toch enige haken en ogen aan te zitten. Gelukkig was de sloep schadevrij, behoudens enige verfschade aan het roer.

Aangekomen in Terherne werd de CdB 1 te water gelaten waarna deze te bekwamer plaatse werd afgemeerd. Vervolgens maakten wij dankbaar gebruik van de door de organisatie gratis ter beschikking gestelde koffie en cake. Daarna maakten wij ons klaar voor de start. Voordat het zover was maakten wij nog vrienden met de sloep uit Hoogmade. Deze wilde uitvaren maar kon niet langs de CdB. Desondanks probeerden zij het toch met als gevolg dat zij vastliepen in het riet. Mokkend trokken zij zich terug en namen een andere route.

Voordat de start een aanvang nam werd uiteraard – wij waren immers in Friesland- het Friese volkslied ten gehore gebracht. Dat werd niet door de gehele bemanning van de CdB onderkend, zodat het een geluk was dat er geen Friezen in de onmiddellijke omgeving waren.

Wij waren inmiddels gereed; op sb Nelleke, Marco, Hamid en Andre en op bb Ed, Ton, Kees en Pim, terwijl het sturen in de vertrouwde handen van Raymond lag. Wij bleken 1 minuut te starten voor het rode gevaar, de Grutte Bear. De start was flitsend, waarbij niet onvermeld mag blijven dat het inmiddels heerlijk droog weer was geworden. Na een korte ronde terug onder de brug van Terherne door zagen wij achter ons een gevecht tussen de Grutte Bear en de Evert Deddes. Nadat dit gevecht door de Evert Deddes was gewonnen stormden zij op de CdB af. Dankzij meesterlijk stuurwerk en een niet geringe krachtsinspanning van de bemanning lukte het ons de Evert Deddes nog enkele kilometers achter ons te houden. Door deze actie hadden wij inmiddels ruim afstand genomen van de Grutte Bear, hetgeen de rest van de wedstrijd zo bleef (een echt mirakel).

Terug onder de brug bij Terherne door bleven wij een mooie slag houden. De ene na de andere sloep werd op- en voorbijgelopen. Na het ronden van het eiland op het verste punt kwam de wind pal op kop; overkomend water zorgde voor een prima verkoeling van m.n. de boegroeiers. Nog een laatste krachtsinspanning en de finish werd bereikt. Uiteindelijk was een mooie 7de plaats het gevolg.

De zon brak door!

Na het kranen nog een gezellig biertje en een snack, waarna de thuisreis werd aanvaard. Het was weer een mooie dag.